En dåres försvarstal/Defense of a fool

 

Scenografi och kostym: Sara Kander
Koreografi: Ossi Niskala
Musik & ljud: Malin-My Wall, Tobbe Svedberg och Niko Röhlcke
Regi: Therese Bergman
Manus: Anna Wallander, Therese Bergman, Johan Melin

Anna Wallander som Siri von Essen

Monologen En dåres försvarstal / En vansinnig kvinnas bekännelse är en sen men skarp replik från den frisinnade skådespelaren Siri von Essen till sin fd man August Strindberg, som skrev den skandalösa och djupt laddade romanen ”En dåres försvarstal” om deras passionerade och destruktiva äktenskap mellan 1877-1891. 

Anna Wallander as Siri von Essen

The monologue Defence of a fool / A profane woman’s confession is a late but sharp response from the free spirited actress Siri von Essen to her ex husband August Strindberg, who wrote the scandalous and remarkable novel ”Defense of a fool” about their passionate, creative yet destructive marriage btw 1877-1891. 

_T1A9267

I Strindbergs förord till sin roman om skilsmässan från Siri von Essen talar han om en bok han inte publicerar, ”en vansinnig kvinnas bekännelser”.Detta blev vi intresserade av. Med Siris blick ser vi på denna skandal, och låter henne bemöta anklagelserna mot som riktats mot henne. Vi undersöker vem hon var och vilka vi är i förhållande till Henne. Bilden som framträdde förvånade oss mycket. Förutom att vara konstnär, mamma, firad skådespelare och en fallen kvinna i etablissemangets ögon var hon precis lika modern, passionerad och komplex som Strindberg, och ännu mer radikal visar det sig. Samtidigt var hon sanslöst utlevande. Till exempel klädde hon sig till man,var med i Dramatens herrklubb, gick på horhus samt var väldigt sexuellt undersökande. Hon och August hade ett jämlikhetskontrakt och hon var inte ensam. Det var en progressiv tid och hon befann sej i en kontext där andra kvinnor gjorde likadant. Vem var hon? Hon verkar så fri och modig. Varför vet vi inget om henne och andra kvinnor som levde så? Föreställningen tar avstamp i texter av bl.a Strindberg, Rimbaud, Jelinek, Lacan, Engels, Schopenhauer, Butler och Heidegger .

In Strindbergs preface to the novel he talks about a book he refrained to publish, ”a profane woman’s confessions”. That’s where the idea for this work got started. We witness ”the investigation” of this scandal through the eyes of Siri von Essen. We let her respond to the allegations against her. Who was she? Except for being an artist, a mother, a celebrated actress, a fallen woman in the eyes of the establishment, she was just as modern,  passionate and complex as Strindberg, and even more radical and free spirited as the story unfolds. She and August had an equality contract, and she was not alone. She was in a context where traditional values of family and gender was being questioned. Still – she was outragous – She had lovers of all ages, men and women and the pair of them caused scandals everywhere they went. When she worked at the Royal dramatic theater she joined the men’s club, dressed up in her husbands suit and went to brothels.  She seems so free and courageous, even compared to our time. Even compared to me. Who was she, and who are we in relation to her? With texts that move freely between the worlds of Strindberg, Rimbaud, Jelinek, Lacan, Engels, Schopenhauer, Butler och Heidegger

Reviews from the Swedish press:

“Dåren August får äntligen svar på tal”

”August the fool finally gets a sharp response.”

…”en kraftfull och mycket laddad monolog av och med Anna Wallander.”

”A powerful and very intense monologue by  Anna Wallander.”

“Anna Wallander spelar med stor kraft ut Siris frustration, förtvivlan och schizofrena liv.”

”A forceful portrait of Siris frustration and despair and her schizophrenic life.”

SvD

”Växlingarna mellan självkänsla och tillintetgjordhet fångar Wallander med en nästan manisk energi.”

”Wallander capture the changes between self-esteem and devastation with almost manic energy.”

”I slutscenens oändliga bekännelse redogöra för hela hennes vidunderliga komplexitetsom skapar ett feministiskt återtagande av berättelsen om oss.”

”The infinite confessions in the ending scene accounts for all her complexity and creates a feminist recovery of our own history.” 

DN

“Siri blir en syster till Elfriede Jelinek, Marlene Haushofer och Ingeborg Bachmann”

”Siri von Essen becomes the sister of Elfride Jelinek, Marlene Haushofer och Ingeborg Bachmann.”

…”var gång orden vecklas ut i spel blir det genialiskt.”

”Every time the words unfold to action it becomes genious.”

-Aftonbladet

”Föreställningen är tät och intensiv. Anna Wallander agerar på topp… det är lysande.”

-Sydsvenskan

Read the reviews:

Recension: En dåres försvarstal – Strindbergs Intima teater | SvD

Scenrecension: En dåres försvarstal på Strindbergs Intima teater – DN … 

TEATER Amelie Björck recenserar En dåres försvarstal … – Aftonbladet

https://www.sydsvenskan.se/2018-11-22/xxx

Kulturnytt om teateråret 2018: https://sverigesradio.se/avsnitt/1202937

En varg söker sin pod: https://podcasts.nu/avsnitt/en-varg-soker-sin-pod/det-frigorande-parforhallandet

About The novel ”Defense of a fool” by August Strindberg.

The book was written in French 1887-1888, translated and published in German as Die Beichte eines Thoren, ”a foolish bitch”, 1893, for which Strindberg was prosecuted in Germany in 1895, it was published in French as Le plaidoyer d’un fou and in 1914, after Strindberg’s death,  a ”light version” of the book was published in Swedish translation by John Landquist. In 1999, it was published in full as no. 25 in the National Edition with the French text translated by Hans Levander.The novel caused scandal in Sweden, although Strindberg never published it in Swedish. It was named ”the most horrific book of Strindberg and consequently of any Swedish writer ever written” but also ”one of the most remarkable novels in the newer European literature.”